Olga Tajovská - jóga

zpět na seznam

V knihách je psáno, že jóga je každý vědomý pohyb. Jak však docílit oné senzitivity a vnímat své tělo v pohybu i klidu? V běžném rytmu života se příliš nebo vůbec nezabýváme tím, jak, kde a čím se opíráme a jak se naše tělo projevuje, pokud osu páteře nacházíme, a jaké to je, když se z ní vychýlíme.

Jemná jóga s Olgou je zaměřena právě na zlepšení vnímání těla a všímavosti formou objevování jemností v pohybu. Byť je lekce vedená, je vždy kladem důraz na respekt k sobě samému na podložce a hledání svých hranic i nacházení radosti v pohybu.

V lekcích budete využívat zdánlivě jednoduchých prvků hathajógy a cviků metody DNS Pavla Koláře, ale i jiných terapeutických systémů tak, abyste jemně oslovili velké i malé klouby a svaly, mnohdy i ty hluboce uložené.

Nácvik dechových technik a relaxace vždy doplní praxi cvičení a časem splynou v jedno, v jógu.


 

Osobní informace, které nám poskytnete v tomto formuláři, budou uchovávány po nezbytně nutnou dobu, abychom s vámi mohli plnohodnotně komunikovat, a to v intencích zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Osobní údaje nebudou poskytovány žádným třetím stranám a budou uchovávány tak, aby k nim měly přístup pouze osoby, které jsou pověřeny s takovými údaji pracovat.