Irma Březina - jóga, fotografie

zpět na seznam

Irma má úctyhodnou a poctivou, osobní praxi jógy -  její série jsou promyšlené a plynule „tečou" v průběhu celé lekce :)

Tahle životní energií nasycená žena v Samatě vede lekce tradiční jógy a dále lekce jógy se zaměřením na zdravou páteř - propojuje aromaterapii s tichostí jin jógy. Je zkrátka ztělesněním duality světa - pohybu a zastavení, ticha a melodie, klidu a životní expanze.

Pro případ, že zrovna nemáte chuť s Irmou ohýbat svou krásnou páteř, ale toužíte po krásných fotkách, přikládám odkaz na její portfolio

Osobní informace, které nám poskytnete v tomto formuláři, budou uchovávány po nezbytně nutnou dobu, abychom s vámi mohli plnohodnotně komunikovat, a to v intencích zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Osobní údaje nebudou poskytovány žádným třetím stranám a budou uchovávány tak, aby k nim měly přístup pouze osoby, které jsou pověřeny s takovými údaji pracovat.