Pilates

Metodu Pilates vyvinul původně pro tanečníky pan Joseph. H. Pilates jako rehabilitační cvičení, v několika posledních letech si díky svým výsledkům získává postupně oblibu široké veřejnosti. Pan Pilates se inspiroval ve starých kulturách, mnohé čerpal z tradiční jógy a povedlo se mu tak vyvinout systém, který spojuje východní a západní filozofii. Cvičení rozvíjí koordinaci, sílu, rovnováhu, flexibilitu a dýchání, přičemž se tato metoda zaměřuje na posílení svalů celého těla, zejména hlubokých břišních a zádových svalů a svalů pánevního dna jako základ pro správné držení těla. Veškeré pohyb zde vychází ze stabilního středu – tzv. Powerhouse (centrum síly) a proudí do všech periferních oblastí těla. S důrazem na správné dýchání cvičení okysličuje svaly a podporuje cirkulaci krve. Pilates nepatří mezi ty druhy cvičení, která vyčerpávají, ale naopak spíše dodává energii.

Toto cvičení je mimořádně efektivní, ale zároveň také náročné na detaily a procítění pohybu. Tělo se postupně zpevňuje a získává novou stabilitu, záda se narovnávají, mění se rozložení podkožního tuku a klesá nadváha. Stejně jako v józe je důraz kladen na koncentraci na přítomný okamžik a činnost, která je právě během něj prováděna.

Osobní informace, které nám poskytnete v tomto formuláři, budou uchovávány po nezbytně nutnou dobu, abychom s vámi mohli plnohodnotně komunikovat, a to v intencích zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Osobní údaje nebudou poskytovány žádným třetím stranám a budou uchovávány tak, aby k nim měly přístup pouze osoby, které jsou pověřeny s takovými údaji pracovat.