KODEX JOGÍNA

Respekt vůči okolí je jedním z předpokladů praxe jógy, a proto jogín:

  • chodí na lekci včas tak, aby nerušil společné zvnitřnění a pranajámu (dechová cvičení) na počátku lekce
  • informuje svého lektora před začátkem lekce o případné graviditě, handicapu či nedávné operaci
  • nekonzumuje větší či aromatická jídla alespoň dvě hodiny před lekcí - taková láska k česneku se pak může linout k nevůli ostatních cvičících napříč celou lekcí
  • během lekce nemluví nahlas, v případě potřeby pokyne na lektorku, která se bude okamžitě a ráda věnovat
  • jogín před lekcí nepoužívá svůj milovaný parfém. Ten může být během cvičení, kdy je zhluboka praktikován dech udžájí pro ostatní praktikující nepříjemnou omamnou zkušeností
  • jogín svůj čas plánuje tak, aby mohl setrvat až do úplného konce lekce - závěrečná šavásána - pozice mrtvoly a jóga nidra jsou těmi nejdůležitějšími součástmi celé praxe - bez nich jako by nebyla :)
  • jogín na konci lekce neoceňuje svého lektora potleskem :) - své díky i kritiku mu může vyjádřit osobně po skončení celé lekce
  • jogín ví, že i stěny mají uši, a tak v tichosti čeká na svou lekci tak, aby nerušil právě jógující
  • Namasthé je pozdrav starý tisíce let a doslova znamená „klaním se Ti, skláním se před dokonalostí v Tobě”.  Tímto pozdravem uctí na konci každé praxe jógy lektor své žáky a je dobrým zvykem tento pozdrav opětovat. Jedná se o projev úcty I slušnosti, a tak z plných plic jako správný jogín a nikoliv stydlín SPOJ DLANĚ PŘED SRDCE A POVĚZ ZVUČNĚ NAMASTÉ :).  Všeobecně se jedná o oboustranný projev míru, úcty a respektu.

Osobní informace, které nám poskytnete v tomto formuláři, budou uchovávány po nezbytně nutnou dobu, abychom s vámi mohli plnohodnotně komunikovat, a to v intencích zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Osobní údaje nebudou poskytovány žádným třetím stranám a budou uchovávány tak, aby k nim měly přístup pouze osoby, které jsou pověřeny s takovými údaji pracovat.