Jóga

Jóga, přestože má jednu jedinou podstatu a tou je propojení těla a ducha, může mít mnoho podob a stylů, jakými je vysvětlována a různými školami představována.

Stručně a jasně, jaké lekce můžete navštívit v našem studiu.

HATHA JÓGA

Prapůvodní styl jógy, někdy zvaný jako Rádža jóga (královská jóga) je cestou sebekázně a disciplíny. Prostřednictvím tělesných pozic - ÁSÁN , které mohou být zpočátku praxe někdy nepohodlné, někdy bolestivé, adept jógy prochází cestu. Učí se zvládat své nepohodlí, učí se setrvat pozorností tady a teď, učí se korigovat dech. Při takovém cvičení adept pozoruje své jednání - od dýchání, přes tělesný pohyb až k myšlení a toto pozorování neboli stažení smyslů do sebe PRATJAHARA, mu nedovolí přemýšlet a uvádět mozek k analytickému, diskuznímu myšlení, v kterém tráví většinu svých všedních dnů.

Hatha jóga může být podávána jemně, ale můžete se setkat také s náročnější lekcí. Každý instruktor má své postupy a proto je vhodné sledovat označení silové i dynamické náročnosti lekce při rezervaci v našem online systému.

JIN JÓGA

Sám název může vedle skutečné podstaty Jin jógy napovědět, že je zkrátka jiná :). Jin jóga cílí až do samé hloubky a nitra, ke středu, k životní ose našich těl. Lekce počíná dechovými technikami a následně je adept jógy pozvolna naváděn do ásán, kde se snaží s ohleduplností k vlastnímu tělu tiše spočívat. Jednotlivé ásány trvají přibližně tři minuty, během kterých povolují povrchové svalové struktury a účinek tak může klesat hlouběji do fascií, šlach a vazů.

Jin jóga učí trpělivosti, kdy ve zdánlivě statických pozicích jógující  pozoruje sebe sama, své tělesné i duševní pocity, vnímá jak se mu/jí daří v té či oné pozici, jak se daří  páteři, bedrům a kyčlím.

Může zažívat přívaly uvolnění i radosti, stejně tak pocit vzteku a marnosti v okamžiku, kdy buď dojde  k povolení bloku kdesi hluboko v hloubi těla, a nebo zkrátka tělo zatím nedůvěřivě vzdoruje, je tuhé a bolavé.

Stejně jako v jakýchkoliv terapeutických či cvičebních principech, i zde platí, že ovoce je sklízeno při poctivé práci, pravidelnosti a nenásilné trpělivosti.

VINYASA

Vinyasa jóga je dynamický styl jógy, někdy označovaný za meditaci v pohybu, při kterém dochází k harmonickému propojení dechu s pohybem. Jednotlivé asány na sebe plynule navazují a instruktor je řadí do různě dlouhých sekvencí. 

Ve spojení s kontrolou dechu  PRANAJÁMOU se jedná o velice líbivý a populární styl jógy. Ve většině případů lekce sestává s úvodních dechových technik, následují pozice v sedě, stojné pozice, pozdravy slunci, vinyásy neboli přechody mezi jednotlivými pozicemi, balanční pozice, pozice v leže a závěrečná ŠAVÁSÁNA - pozice mrtvoly, bez které se žádná lekce jógy neobjede. Až v závěrečné šavásáně tělo ukládá na potřebná místa energii, kterou předchozím cvičením rozpohybovalo, mysl je tichá a celá praxe pak doznívá v závěrečné JÓGA NIDŘE.

Tento typ lekce uteče jako voda. Je ideální pro budování vnitřní i vnější síly, koncentrace a flexibility, která je založena na principu postupného rozvoje každého jednotlivce.

JEMNÁ JÓGA S PRVKY DNS

Jemná jóga  je zaměřena na zlepšení vnímání těla a všímavosti k sobě samým formou objevování jemností v pohybu. Byť je lekce vedená, je vždy kladem důraz na respekt k sobě samému na podložce a hledání svých hranic i nacházení radosti v pohybu.

V lekcích jsou propojovány zdánlivě jednoduché prvky hathajógy a cviky metody DNS Pavla Koláře, ale i jiné terapeutické systémy tak, aby byly jemně osloveny velké i malé klouby a svaly, mnohdy i ty v hloubce uložené.

Nácvik dechových technik a relaxace vždy doplní praxi cvičení a časem splynou v jedno, v jógu.

GRAVID JÓGA – TĚHOTENSKÁ JÓGA

Jóga pro těhotné je ideálním pohybem téměř pro všechny nastávající maminky. Cvičit se začíná většinou po ukončení 1. trimestru. Těhotenská jóga vychází z hatha jógy, ale ásány jsou speciálně upraveny a přizpůsobeny.

Cvičení pro těhotné probíhá v klidnějším tempu, speciální pozornost je věnována zádovým svalům. Záda se totiž v těhotenství extrémně namáhají. Při praktikování gravid jógy si nastávající maminky protáhnou a posílí celé tělo a naučí se správnému dýchání. Jednotlivé pozice jsou speciálně modifikovány a lektorka přihlíží k aktuálnímu stavu a stupni těhotenství jednotlivých cvičících.

Závěr lekcí patří klidné relaxaci , při níž si maminky vydechnou, zklidní se a intenzivně  napojí na miminko.

HORMONÁLNÍ JÓGA

Hormonální jógová terapie podle Dinah Rodrigues je celosvětově uznávanou přírodní metodou. Jedná se o speciální sestavu cviků – ásán, které v kombinaci se správným dýcháním stimulují žlázy s vnitřní sekrecí zodpovědné za tvorbu hormonů, jejichž hodnota s přibývajícím věkem klesá. Cvičení aktivuje funkci vaječníků, nadledvinek, hypofýzy, štítné žlázy a hormonální hodnoty se tak dostávají do vyváženého poměru. Celá sestava není nikterak složitá, tvoří ji 21 cviků, ásán, přičemž nejsložitější z nich je tzv. svíčka. Cvičení je vhodné pro ženy trpící hormonální nerovnováhou, od doby dospívání výše. Po 35 roku života by tato sestava měla být praktikována preventivně každou z nás.

 • Menopauza
 • Předčasná menopauza
 • Cysty na vaječnících
 • PMS (Premenstruační syndrom)
 • Polycystické vaječníky (symptomy- nadměrné ochlupení, akné,  přibývání na váze)
 • Ztráta menstruace a ovulace
 • Neplodnost (způsobená hormonální nerovnováhou nebo špatným prokrvením pánve
 • Srůsty na vejcovodech, které jsou způsobeny svalovou křečí, můžou být pomocí HJT také  odstraněny)
 • Deprese, emocionální nestabilita, snížení paměti
 • Nízké libido
 • Inkontinence (únik moči)
 • Osteoporóza
 • Syndrom karpálního tunelu
 • Nedostatečná činnost štítné žlázy
 • Nespavost
 • Padání vlasů, lámavé nehty, suchá pleť a akné
 • A další potíže způsobené hormonální nerovnováhou

Kontraindikace:

 • Těhotenství
 • Rakovina prsu
 • Krátce po hysterektomii (důležitý je důvod provedení zákroku)
 • Krátce po operacích
 • Velký myom
 • Pokročilá endometrióza
 • Po operaci srdce
 • Zánět slepého střeva (před operací a těsně po operaci)
 • Srdeční zdravotní problémy
 • Pokročilá fáze osteoporózy (při riziku zlomenin)
 • Zánět vnitřního ucha (způsobující poruchy rovnováhy)
 • Nediagnostikovaná bolest v břišní dutině
 • Zvýšená funkce štítné žlázy
 • Závažné psychické potíže
 • Zvýšený nitrooční tlak, glaukom

PRANAJÁMA

Pranajáma neboli kontrola dechu obsahuje na 120 dechových technik. Vnašem studiu běžně zařazujeme mnohé z nich ve většině lekcí. V kurzech teens jógy pro náctileté i hormonální jógy dle Dinah Rodriguez pro ženy, zaměřujeme pozornost právě na dechové techniky, které regulují kyselost těla, nasycení krve kyslíkem, cílí na míru oxidu uhličitého nebo oxidu dusnatého v krvi. Všechny tyto faktory působí přímou úměrou na míru naší mentální pohody respektive stability. Dech je, a vždy bude tím prvním a jediným lékem, který máme neustále u sebe a který má zároveň nevídanou a bohužel velmi často podceňovanou moc.

I u dechu platí, že všechny techniky nejsou vhodné pro každého a měly by být praktikovány pod vedením zkušeného lektora.

Jóga využívá techniky tzv. objemové, hyperstimulační, energetizující jako např. bhastriku nebo kapala bhati, anebo naopak techniky zklidňující jako dech udžájí, nádí šódhana a jiná. Ve smyslu tělesné chemie je nesmírný rozdíl dýcháme-li dynamicky a objemově a nebo naopak jemně, hloubkově a pomalu.

Lekce pranajámy mají nekonečně blahodárný vliv na tělesné ale i duševní zdraví praktikujících. JE TO CHEMIE :)

Osobní informace, které nám poskytnete v tomto formuláři, budou uchovávány po nezbytně nutnou dobu, abychom s vámi mohli plnohodnotně komunikovat, a to v intencích zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Osobní údaje nebudou poskytovány žádným třetím stranám a budou uchovávány tak, aby k nim měly přístup pouze osoby, které jsou pověřeny s takovými údaji pracovat.