Děti a Teens

TEENS JÓGA

Jóga je vhodná pro každého, u náctiletých slečen toto platí obzvláště. Puberta je obdobím změn nejen tělesných, ale i duševních. Pubertu je rozumné zkrátka přežít a to se týká jak dospívajících teens, tak rodičů. Období puberty je pro teenagera koktejlem hormonálních změn, které jsou příčinou nejen fyzické přeměny, ale také budování vlastní identity, plné zvratů.

Osobní informace, které nám poskytnete v tomto formuláři, budou uchovávány po nezbytně nutnou dobu, abychom s vámi mohli plnohodnotně komunikovat, a to v intencích zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Osobní údaje nebudou poskytovány žádným třetím stranám a budou uchovávány tak, aby k nim měly přístup pouze osoby, které jsou pověřeny s takovými údaji pracovat.