Aktuálně

ČÁSTEČNÉ UKONČENÍ PROVOZU - REKONSTRUKCE

Milé dámy,

během letních měsíců proběhne rozsáhlá rekonstrukce a od září bude Samata fungovat jako ryze jógové studio s rozsáhlou nabídkou lekcí, seminářů, léčivých večerů, muzikoterapie a dalších

Osobní informace, které nám poskytnete v tomto formuláři, budou uchovávány po nezbytně nutnou dobu, abychom s vámi mohli plnohodnotně komunikovat, a to v intencích zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Osobní údaje nebudou poskytovány žádným třetím stranám a budou uchovávány tak, aby k nim měly přístup pouze osoby, které jsou pověřeny s takovými údaji pracovat.